Welkom op de website van Stichting Dorpshuis Mariaheide

                                      " d'n Brak "


De Stichting Dorpshuis Mariaheide (SDM)  heeft als doel  activiteiten te organiseren en bevorderen

op het gebied van jeugdwerk, cultuur en ontspanning ten behoeve van de inwoners van het kerkdorp Mariaheide. Oorspronkelijk is dit ontstaan vanuit de wens en behoefte om de samenwerking te bevorderen tussen de buurtschappen van  Mariaheide.

Inmiddels zijn er nog maar een paar actieve buurtschappen over,  maar de sociale functie die SDM heeft is blijven bestaan.

Aan deze functie wordt invulling gegeven door middel van het exploiteren van het gemeenschapshuis d’n Brak. 

Tal van verenigingen binnen de Heise gemeenschap hebben d’n Brak als basis voor hun activiteiten.

Dit geldt eveneens voor de gymzaal die naast het gemeenschapshuis is gelegen.
Zie "links" van een aantal van de verenigingen.

Het bestuur van SDM bestaat uit tenminste 5 leden die inwoners van het kerkdorp Mariaheide moeten zijn.

Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld:

 

 

Joost Helsen:               
Voorzitter
Laura van Uden:        
Secretaris
Toon Schuijlenburch:
Penningmeester
Gijs Kemps:          
Lid
Vincent Maas: Lid

 

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om de lopende zaken door te spreken.

De dagelijkse gang van zaken wordt vanaf 1 januari 2024 geregeld en gecoördineerd  door Vincent Maas ( planning activiteiten & huur ruimtes ) en Frenk Habraken ( technisch beheer )

Naast het bestuur zijn Maria & Pieter, Hanny, Jeanne, Hennie, Mais, Manuela en Frenk de mensen die hun schouders er onder zetten , om d'n Brak draaiende te houden.

Voor vragen met betrekking tot het organiseren van activiteiten en of het huren van ruimten binnen d’n Brak kunt u een email sturen naar ons mailadres brakmariaheide@ziggo.nl of na 18.00 uur bellen naar Vincent Maas tel nr : 06- 29424780.

Voor storingen met betrekking tot technische zaken kunt u een mail sturen naar ons mailadres of bellen na 18.00 uur naar Frenk Habraken  tel nr : 06 -83044764.

Er kunnen zich urgente situaties voordoen die om een directe actie vragen. Voor deze gevallen kunt u bellen naar de voorzitter van het bestuur, Joost Helsen , tel nr : 06-15499594.

 

Een overzicht van de activiteiten die er op dit moment plaatsvinden in d’n Brak en de beschikbare ruimten in ons gemeenschapshuis kun u vinden op deze website.