Welkom op de website van Stichting Dorpshuis Mariaheide

                                      " d'n Brak "


De Stichting Dorpshuis Mariaheide ( SDM )  heeft als doel  activiteiten te organiseren en bevorderen

op het gebied van  jeugdwerk , cultuur en ontspanning ten behoeve van de inwoners van het kerkdorp Mariaheide. Oorspronkelijk is dit ontstaan vanuit de wens en behoefte om de samenwerking te bevorderen tussen

de buurtschappen van  Mariaheide.

Inmiddels zijn er nog maar een paar actieve buurtschappen over ,  maar de sociale functie die SDM heeft is blijven bestaan.

Aan deze functie wordt invulling gegeven door middel van het exploiteren van het gemeenschapshuis d’n Brak. 

Tal van verenigingen binnen de Heise gemeenschap hebben d’n Brak als basis voor hun activiteiten.

Dit geldt eveneens voor de gymzaal die naast het gemeenschapshuis is gelegen.

Zie " links " van een aantal van de verenigingen.

Het bestuur van SDM bestaat uit tenminste 5 leden die inwoners van het kerkdorp Mariaheide moeten zijn.

Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld :

·         Joost Helsen               : Voorzitter

·         Laura van Uden         : Secretaris

·         Peter van Berlo         : Penningmeester

·         Marja van de Wiel    : Lid

·         Toon Schuijlenburch : Lid

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om de lopende zaken door te spreken.

 

De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld en gecoördineerd  door onze beheerder Piet van ’t Westeinde ,

samen met: Maria en Pieter van den Berg, Jeanne Leenders, Hanny Vissers, Frieda en Bert Klokgieter.

Voor vragen met betrekking tot het organiseren van activiteiten en of het huren van ruimten

binnen d’n Brak kunt u contact opnemen met Piet van ’t  Westeinde , tel : 06-22947272.

Een overzicht van de activiteiten die er op dit moment plaatsvinden in d’n Brak en de beschikbare

ruimten in ons gemeenschapshuis kun u vinden op deze website.