Historie

 

In 1989 werd, op voordracht van voorzitter Dré van Heijst, door Stichting Buurtschappen Mariaheide

besloten om met ingang van 1 januari 1990, jaarlijks tijdens de Nieuwjaarsreceptie, de Heise Onderscheiding

aan een verdienstelijk inwoner of inwoonster uit te reiken. De achterliggende gedachte was, dat de

voorwaarden/eisen voor een Koninklijke Onderscheiding zo hoog waren, dat velen, die een onderscheiding

verdienden, hiervoor niet in aanmerking kwamen. Voor de Heise Onderscheiding lag de lat lager!

De gemeente was aanvankelijk ook helemaal geen voorstander van deze onderscheiding voor Mariaheide.
Temeer er ook nog een gemeentelijke onderscheiding was. Maar ook die gold niet voor de Hei!

In de eerste jaren werden besturen van o.a. verenigingen gevraagd, personen te nomineren. Later volgden

oproepen in de Heise Krant. In het jaar 2000 was er geen uitreiking, daar er geen geschikte nominatie was.
Dit werd zeer betreurd door het bestuur én de Heise gemeenschap. Het was voor eenieder een domper.
Het bestuur heeft de procedure rondom de Heise Onderscheiding tijdens een vergadering tegen het licht

gehouden.
Het gevolg was, dat er een commissie werd samengesteld, die als opdracht kreeg, jaarlijks namens

‘Mariaheide’ een voordracht te doen voor de Heise Onderscheiding. De commissie kreeg als treffende naam:
“Voordrachtcommissie Heise Onderscheiding”. De eerste personen die zitting in de commissie kregen,
waren Gerard van Asseldonk, Bert van den Broek, Dré van Heijst, Maria Raijmakers en Frans Verhoeven.
In de ogen van het bestuur waren dit geschikte personen voor deze taak. Voorwaarde was verder ook,

dat de keuze unaniem was! De voordracht werd gedaan door de commissie (keuze uit de binnengekomen

nominaties vanuit de gemeenschap), maar de organisatie rondom de uitreiking was, en bleef, een taak

van het bestuur van de Stichting Buurtschappen Mariaheide, later overgegaan in Stichting Dorpshuis
Mariaheide. 

De voordrachtcommissie bestaat op dit moment uit:

Maria Raijmakers, Bert van den Broek, Wim van Lieshout, Marion Rauh en Tonny van den Tillaar.

 

 

Procedure

 

Ieder jaar in september plaatst de voordrachtcommissie een oproep in de Heise krant om personen

voor te dragen voor de Heise onderscheiding.

Daarna komt de commissie bij elkaar in november en maakt een unanieme keuze voor een voordracht,

op basis van de binnengekomen reacties (soms gedurende meerdere jaren). 

De voorzitter van het bestuur van het Dorpshuis wordt vervolgens hiervan op de hoogte gebracht

met een uitgebreide toelichting en argumentatie. 

 

Op 30 december wordt de betreffende persoon door de Stichting geïnformeerd en wordt zijn of haar naam
(mét foto) via www.mariaheide.nl wereldkundig gemaakt.

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari wordt degene die de onderscheiding krijgt door
de voorzitter 
van het bestuur in  het zonnetje gezet en wordt de onderscheiding opgespeld. 
Tevens geeft de voorzitter dan een toelichting op de vele verdiensten welke de onderscheidene voor

de Heise gemeenschap heeft gedaan. 

 

De onderscheiding zelf is een zilveren speldje (zie foto hieronder), waarvan het ontwerp is

gebaseerd op het monument dat tegenover de kerk in Mariaheide staat. Op de onderscheiding

staat Mariaheide gegraveerd en het jaartal dat van toepassing is. In het verleden was de

onderscheiding een zilveren heidetakje, verwijzend naar Mariaheide.

 

Overzicht Heise Onderscheiding tot en met heden

 

1 jan.

Volgnr.

Naam

1990

1

Jos van Zoggel

1991

2

Annie Drissen-van Os

1992

3

Bertus Verhoeven

1993

4

Mien van Helvoort-Vissers

1994

5

Bert van de Broek

1995

6

Gerard van Asseldonk

1996

7

Ad van den Brand

1997

8

Wim van Lieshout

1998

9

Gerrie Bongers-Kremers

1999

10

Anneke van Asseldonk-van Boxmeer

2001

11

Bart van de Velden

2002

12

Jan van Helvoort

2003

13

Marie-José van de Graaf-van der Cammen

2004

14

Pastoor van den Wijngaert (postuum)

2005

15

Theo Raijmakers

2006

16

Door gedecoreerde overgedragen aan alle Heise vrijwilligers

2007

17

Tonny van den Tillaar-van der Biezen

2008

18

Peter Verkuijlen

2009

19

Marion Rauh-van Delst

2010

20

Wim v.d. Wielen

2011

21

Netty Kempkens-van de Braak

2012

22

Martien Jansen

2013

23

Jan van Helvoirt

2014

24

Maria van Asseldonk-Brugmans

2015

25

Helene Rijk

2016

26

Thea Hermes- Smits

2017

27

Bert van Hoof

2018

28

Wilma van de Laar - Verkuijlen

2019

29

Maria & Pieter van den Berg

2020

30

Toinne van den Boogaard

2021

31

Joep van Helvoort

2022

32

Mart van Goor

2023

33

Hennie van Zoggel

 

 


Heise onderscheiding 2023 

 

Van Jos (1990) tot Hennie (2023) van Zoggel:
Heise Onderscheiding spreekt al vele jaren waardering uit.

 

Afgelopen Nieuwjaarsdag is de Heise Onderscheiding bij Hennie van Zoggel opgespeld.
Saillant detail in deze is, dat in 1990 Jos van Zoggel de eerste Heise Onderscheiding opgespeld mocht krijgen.
Hennie is ook de eerste, die als zoon van een reeds gedecoreerde, de onderscheiding kreeg toegekend.
Tussen Jos en Hennie hebben inmiddels 31 andere Heise inwoners of inwoonsters deze prachtige
‘blijk van waardering’ ontvangen. Totaal dus 33! Allen actief op velerlei gebied in de Heise gemeenschap.
Eénmaal werd de onderscheiding geweigerd (2006) en één keer werd deze aan 2 personen uitgereikt

(2019 Maria en Pieter van den Berg).

 

Een bloemlezing van de verdiensten van Hennie voor Mariaheide:

 •        16 jaar lid van de Raad van Elf van de Carnavalsclub. Zitting gehad in diverse commissies,
      stuur- en werkgroepen.
 •     Na zijn overstap naar de Oppers vele jaren in bestuur van de Oppers gezeten. Nu is Hennie
      (mede-)organisator van het jaarlijkse weekendje van deze groep
 •     6 jaar in bestuur EHBO-vereniging Mariaheide.
 •     3 jaar namens EHBO Mariaheide in bestuur EHBO regio Noord van Noord oost Brabant.
 •     Diverse jaren bestuurslid van het Oranje comité.
 •     9 jaar in bestuur buurtvereniging Goordonk, waarvan 6 jaar als voorzitter.
 •     Ruim 20 jaar jeugdtrainer bij voetbalvereniging SCMH.
 •     Vele seizoenen vaste grensrechter (tegenwoordig assistent-scheidsrechter) van SCMH 1 voetbal.
 •     Daarna zelfde functie bij SCMH 4 voetbal en nu SCMH 3 voetbal.
 •     29 jaar bezorger Heise Krant, samen met Yvonne.
 •     Vrijwilliger bij festivals Rock am Ringoven en Summer Heat.
 •     Inmiddels ook al weer enige jaren vrijwilliger bij d’n Brak.